fbpx

Zásady používania cookies stránky

www.kurzypreteba.com

Čo sú súbory cookies?

Súbor cookie je menší textový súbor uložený na vašom počítači alebo na inom zariadení pri jeho prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová stránka na určitý čas uchováva údaje o klientoch a preferenciách, takže pri ďalšej návšteve webových stránok prehliadač znovu načíta cookies a odošle túto informáciu späť na webovú stránku, ktorá pôvodne vytvorila cookies. Súbory “cookies”, ktoré sa na našej webovej stránke používajú v žiadnom prípade nepoškodzujú váš počítač.

Prečo používame súbory cookies?

Súbory cookie nám pomáhajú lepšie pochopiť správanie našich návštevníkov a súčasne umožňujú uľahčiť orientáciu na našej stránke. Súbory cookie uľahčujú prihlasovanie do stránky. Cookies tretích strán sú potrebné hlavne na vyhodnocovanie efektívnosti reklamy.

Ako fungujú súbory cookies?

Naše webové stránky používajú súbory cookie na uloženie užívateľských nastavení, identifikáciu účastníkov, optimalizáciu a personalizáciu návštevy na našej webovej stránke, analýzu informácií o návštevnosti, zlepšenie komunikácie a nevyhnutnú funkčnosť webových stránok. Rovnako sa používajú na čo najlepšiu identifikáciu našej cieľovej skupiny s cieľom upraviť našu ponuku podľa dopytu a najlepšie priame prezentovanie našej činnosti.

Súhlas užívateľa s používaním cookies.

Ako používateľ prezeraním tejto webovej stránky súhlasíte s používaním a uložením cookies do vášho prehliadača. O tejto skutočnosti ste boli upozornení pri návšteve našej webovej stránky a vyjadrujete súhlas s ďalším prehliadaním našej webovej stránky. Ak ako používateľ nebudete súhlasiť s používaním súborov cookies, aktívne vymažte alebo zablokujte súbory cookies vo svojom prehliadači. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, naša stránka sa bude môcť ďalej navštíviť, ale niektoré funkcie nemusia fungovať správne. Tým, že používame súbory cookies, nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje a ich prípadné poskytovanie nie sú povinné. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a používateľské predvoľby pri ďalšej návšteve webových stránok. Prípadné osobné údaje poskytujeme v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v súlade so zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade so zákonom č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, povereným oprávneným osobám na základe našich pokynov a v súlade s našimi pravidlami ochrany osobných údajov a inými príslušnými opatreniami týkajúcimi sa dôvery a zabezpečenia.

E-mail: info@kurzypreteba.com